Välj en sida

Whiskystenar är stenar som har huggits i små fyrkantiga former, liknande isbitar, vilka läggs i frysen tills i ungefär två timmar innan de kan läggas i ett glas med whisky. Det är vanligt att whiskystenar är tillverkade i granit, men det kan skilja sig åt. Anledningen till att whiskystenar används är för att vissa vill dricka sin whisky kyld, men vill inte använda isbitar då de består av vatten som späder ut whiskyn i takt med att de smälter. Genom att istället använda sig av whiskystenar går det alltså att både få en kyld dryck, samtidigt som smaken inte påverkas genom att den späds ut.

Whiskystenarna är enkla att använda och går att återanvändas. Allt som behöver göras är att lägga dem i frysen före användning, och diska dem och torka av dem ordentligt efter användning. När man beställer whiskystenar får man ofta med en förvaringspåse till dem för att kunna ha dem samlade på en och samma plats. Med dessa stenar behöver man inte längre fatta beslut kring huruvida man helst vill ha en utspädd och kyld dryck, eller en varmare men koncentrerad dryck – utan det går att uppfylla båda kriterier samtidigt.

Det går att få tag i whiskystenar hos flera olika företag, och det hittas enklast på ställen som erhåller inredningsartiklar i allmänhet och köksartiklar i synnerhet. De säljs ofta i flerpack vilket gör att man både kan ha flera whiskystenar i sitt glas samtidigt, men gör det också möjligt att dela med sig av dem till sitt whiskysällskap om ett sådant finns.

© 2019 whiskyprovning.nu