Välj en sida

Det som skiljer scotch och andra typer av whisky åt är både ingredienserna, namnet men också den geografiska placeringen. Scotch syftar på whisky som är tillverkad i Skottland, och som huvudsakligen brukar vara tillverkad av kornmalt. Utöver det kan det skilja sig åt mellan länder hur ordet scotch uppfattas. Om du skulle beställa whisky i England kommer du med stor sannolikhet få just scotch. Medan om du skulle beställa whisky i Irland kommer du istället med stor sannolikhet få en irländsk whisky.

Jämfört med exempelvis bourbon-whisky där det finns en strikt lagstiftning i USA kring vad som får kallas det och inte, gäller inte samma regler för scotch. Bourbon-etiketten anger inte bara vad som är bourbon-whisky utan även vad som inte är det. För att en whisky ska få kallas bourbon krävs det att den dels innehåller minst 51 procent majs, och att den har lagrats på nya förkolnade ekfat, men det ställs också krav på hur stora tunnorna ska vara som spriten lagras i.

Skotsk whisky

Skottland är geografiskt indelat i sex olika whiskyregioner: Highland, Lowlands, Island, Islay, Campbeltown och Speyside. Totalt i Skottland finns det runt 125 destillerier som producerar maltwhisky. Utöver det finns det även flera större industriella destillerier som tillverkar grainwhisky och bidrar med sprit till industrin för blended whisky.

Vad skiljer de olika regionerna från varandra?

Highland:

Den största skotska whiskyregionen är Highland. Dessa täcker cirka 66 procent av landets totala yta, och bidrar med en stor variation och flera olika whiskystilar. Trots att variationen är stor så finns det även en gemensam nämnare som är att de flesta whiskysorter från Highland är torrare i sin karaktär.

Speyside:

Speyside är platsen där majoriteten av destillerierna för maltwhisky är belägna i Skottland. Geografiskt skulle Speyside kunna sägas tillhöra Highland, men det brukar för det mesta ses som en egen region. I och med att det finns så många destillerier där är det svårt att kategorisera whiskysorterna därifrån som en viss typ, men däremot kan det sägas att den ofta är maltig, blommig och lätt till sin karaktär – men den kan också vara fruktig och kraftfull. Oavsett är den sällan rökig. I vissa fall är den lagrad på sherryfat vilket gör att whiskyn blir något sötare än den hade varit annars.

Anledningen till att det finns så många destillerier just i Speyside beror dels på tradition men också på geografiska förutsättningar. Då det rinner många floder genom området har det varit en bra plats för odling på, och därmed också lämpat sig bra att producera whisky på efter att odlingarna har skördats. Enligt beräkningar ska runt 70 procent av all maltwhisky som tillverkas produceras just i Speyside.

Island:

Island syftar, precis som namnet antyder, på de skotska öarna. I vissa fall förs de samman med Highland – eller med Lowland – men i andra fall ses de som en egen region.

Islay:

Islay är en ö som är belägen vid Skottlands sydvästra kust, och fungerar som en alldeles egen whiskyregion. Där finns bland annat flera destillerier och det är här några av de mest rökiga whiskysorterna tillverkas. Anledningen till att whiskyn som tillverkas här är rökig har sin förklaring i att det finns torv på ön som används när kornet och maltet torkas, vilket gör att säden tar till sig av torvens rökiga aromer. All whisky från Islay är dock inte rökig, utan det finns ett brett spektrum whiskysorter här där vissa är helt rökfria och orökta.

Campbeltown:

Innan Speyside blev som ett högkvarter för landets whiskytillverkning var Campbeltown platsen som var mest känd för sin whiskytillverkning. Detta var under 1800-talet, och Campbeltown var länge en av de största, eller näst största, whiskyregionerna i landet. Tidigare fanns det runt 30 aktiva destillerier där, men i dagsläget är enbart tre av dem kvar. Whiskyn som tillverkas här är känd för att vara oljig och robust, samt för att ha en viss sälta.

I och med Campbeltowns historia av whiskytillverkning har det gjort att vissa av tillverkningsprocesserna fortfarande följer samma traditionella sätt som tidigare användes, vilket också gör att smaken på whisky är mer som den var ”förr” – men som i och med att sättet fortfarande används vid whiskytillverkning gör det till ett högst modernt sätt på samma gång.

Lowlands

På Lowlands finns det tre destillerier och den mesta av whiskyn som produceras där är blended whisky. Generellt kan det sägas att whiskyn härifrån är mildare i sin karaktär och har mer subtil smak än whisky från vissa andra områden. Det som är speciellt med Lowlands är att whiskyn här nästan alltid destilleras tre gånger, vilket gör att whiskyn också får en smak som påminner mycket om irländsk whisky.

Olika skotska whiskysorter

Den blended whisky som tillverkas i Skottland består vanligtvis av en kombination av maltwhisky och grainwhisky. Detta innebär att slutprodukten både kan innehålla inslag av korn, majs och vete. Dessa whiskysorter lagras vanligtvis i tre år, vilket ger den sin speciella fatkaraktär. Hur den bleded whiskyn egentligen tillverkas vet ingen precis, förutom producenterna själva. Detta beror bland annat på att blandningen av olika whiskysorter är väldigt stor, och det är inte ovanligt att en blended whisky kan innehålla uppemot 50 olika sorter maltwhisky.

De olika producenterna har sina egna speciella recept de utgår från, vilket gör det möjligt för dem att båda få fram unika produkter, men gör det också möjligt att ta fram flera olika märken som är tänkta att smaka likadant. Rent konkret innebär det här att innehållet i slutprodukten kan skilja sig åt, men det som strävas efter är att smaken ska vara så lik som möjligt.

Baswhiskyn som används till att tillverka blended whisky är ofta en mjukare whiskyvariant, vilket gör det enkelt att lägga till flera andra whiskysorter. Grundwhiskyn kommer ofta från Highland eller Lowlands, vilket gör att whiskyn får en fruktig karaktär i grunden. Därefter kan mer rökiga och kryddiga whiskysorter läggas till för att ge slutprodukten en mer komplex och nyansrik karaktär. För att göra whiskyn helt komplett brukar det i slutskedet även läggas till grainwhisky.

© 2019 whiskyprovning.nu