Välj en sida

En grundläggande sak som gör att olika whiskysorter kan skilja sig från varandra handlar om vilka sädesslag eller ingredienser som har används vid tillverkningen av dem. Whisky är vanligtvis tillverkad av malt och/eller spannmål. Detta är vanligast i bland annat Europa. Om man däremot kollar på amerikansk whisky är bourbon-whisky en av de vanligaste whiskysorterna.

Bourbon-whisky är whisky som till minst 51 procent består av majs. Detta ger whiskyn en sötare och mjukare karaktär. Faten som bourbon-whiskyn lagras i är ofta rostade vilket även det bidrar till att påverka whiskyns slutgiltiga smak. När träet rostas gör det så att naturliga sockerarter som finns i träet blir karamelliserade, vilket också gör att drycken blir ännu sötare.

Det finns dock en mängd olika whiskysorter och om man är intresserad av whisky kan det vara intressant att ha koll på några av de vanligaste sorterna:

• Single malt whisky: Single malt whisky görs, som namnet antyder, på enbart korn. För att en whisky ska få kallas för single malt krävs det att whiskyn kommer från samma destilleri. Det går alltså inte att ta whisky från olika destillerier och fortfarande kalla det för single malt, även om samtliga av dem är tillverkade med enbart korn.

• Blended malt whisky: När en whisky är blended malt innebär det både att whiskyn är tillverkad med enbart korn, däremot kan drycken innehålla whisky från olika destillerier. Detta gör att whiskyn blir ”blandad”.

• Blended whisky: Blended whisky består av olika typer av whisky från olika destillerier som har blandats ihop till en och samma dryck. I blended whisky kan det med andra ord både ingå malt-whisky och grain-whisky.

• Single grain whisky: Whisky som är single grain kommer från samma destilleri och består av något annat sädesslag än korn. Vilket sädesslag det rör sig om mer specifikt kan variera.

• Blended grain whisky: Blended grain-whisky består av en kombination av olika grainwhiskysorter från olika destillerier.

Whisky i olika länder

Whisky tillverkas i en mängd olika länder, men hur det tillverkas i olika länder kan skilja sig åt. Några av de mest kända länderna som tillverkar whisky är Skottland, Irland, USA och Japan. Deras traditionella whiskysorter skulle kunna formuleras på följande sätt:

• Skottland: Skottland beskrivs ibland som ett av de länder i världen som är mest kända för sin whisky. En anledning till detta är bland annat på grund av den bredden av whisky som tillverkas där, både vad gäller ingredienser, tillredningssätt och slutproduktion. Här tillverkas både whisky av malt och andra sädesslag, och såväl single-varianter och blended-varianter går att hitta. Skotsk whisky associeras ofta med rökig whisky, vilket uppstår när torven eldas på under tillverkningen.

• Irland: Den irländska whiskyn är, jämfört med den skotska varianten, betydligt mer mjukare och sötare till sin karaktär. Detta beror dels på att torvrökning inte ingår i tillverkningsprocessen, men också att whiskyn här destilleras tre gånger istället för två, som är det vanligaste vid tillverkning av skotsk whisky.

• USA: En av de vanligaste whiskysorterna som finns i USA är – som den här texten tidigare tog upp – bourbon-whisky. Dessa är tillverkade av majs och lagras på rostade fat, vilket gör drycken sötare. Utöver det är även rågwhisky och vetewhisky vanligt förekommande i USA.

• Japan: De senaste åren har Japan intagit en alltmer självklar plats inom whiskyvärlden. Whiskyn som tillverkas där är förhållandevis lik den skotska whiskytillverkningsprocessen, där drycken huvudsakligen tillverkas av korn och tillverkas tillsammans med rökt torv som ger whiskyn en rökig smak.

© 2019 whiskyprovning.nu