Välj en sida

Hur man dricker whisky kan skilja sig åt både vad gäller tillfälle, glas, sällskap, typ, miljö och eventuella tillbehör. I den här texten kommer vi gå igenom några saker man kan tänka på om man är intresserad av whiskydrickande ur ett bredare perspektiv, som inte enbart handlar om själva drickande utan även tar hänsyn till det omkringliggande sammanhanget. Då whiskydrickande är väldigt individuellt beträffande hur man föredrar det bör den här texten inte ses som en guide, utan snarare som inspiration eller som möjliga sätt att göra på. Om du är intresserad av att veta mer om whiskyprovning kan du läsa om det här!

När dricker man whisky?

När man dricker whisky, som i ’vilken tid man dricker whisky’, beror på flera faktorer. Det finns dels en rent fysiologisk aspekt – när vi är som mest respektive minst mottagliga för dofter och smaker på dygnet, men utöver det finns det även en kulturell och social aspekt att ta hänsyn till: när på dygnet anses det vara okej att dricka whisky?

Vissa menar att människor är som mest mottagliga för dofter och smaker under förmiddagen, om man utgår från en dygnsrytm där man vaknar under morgonen. Så om man är intresserad av att få en så tekniskt smakfull upplevelse som möjligt är förmiddagen tiden man rekommenderas att hålla sig till. Däremot kanske det inte alltid är möjligt: man kanske jobbar under förmiddagen eller kommer köra bil under dagen och inte vill vara alkoholpåverkad då.

Ju längre tid som går på dygnet desto mer avtrubbade sägs våra smaklökar och luktsinne bli. Huruvida det stämmer eller inte är svårt att veta, men vissa menar att ju mer vi äter och dricker under dagen desto mer vänjer sig våra sinnen vid dessa typer av intryck.

Huruvida man kan njuta av ett glas whisky är dock inte enbart avhängigt av smaken som sådan, utan påverkas även av den rådande stämningen och sammanhanget man befinner sig i. Så även om whisky möjligtvis skulle kunna ”smaka bäst” under en specifik tid på dygnet kan det även vara andra faktorer som påverkar helhetsintrycket.

Vilka glas används till whisky?

Det finns flera olika typer av glas som är vanliga att använda till whisky. Det kan både vara vanliga, raka glas, men också glas som är mer som vinglas i designen. Vilket glas man föredrar att använda handlar främst om tycke och smak, snarare än att det ena skulle vara tekniskt bättre än det andra. En sak som kan vara bra att ha i åtanke när man väljer vilket glas man vill använda sig av kan dock vara att whiskyns smak kan upplevas på olika sätt beroende av glastypen.

I glas som är raka och mer öppna till sin utformning kan whiskyn upplevas som mer ”utspädd” då doften inte stannar kvar i glaset på samma sätt som i kupade glas, utan rör sig ut i rummet. I de kupade glasen blir effekten motsatt: kupans form gör så att whiskydoften stannar kvar i glaset vilket ger en upplevelse av att drycken är mer koncentrerad.

Även glasets tjocklek kan vara en faktor som påverkar hur whiskyn upplevs, då smaken kan upplevas olika beroende på vilken temperatur den har. Om glaset har tunna väggar och har en utformning där man håller i själva glaset där drycken är, istället för att exempelvis hålla i en fot på ett vinglasliknande glas, kan det också göra att drycken värms upp snabbare av kroppsvärmen. Tjockare glas gör istället så att drycken hålls kyld längre.

Vilket glas som används kan alltså även det vara en sak som påverkar helhetsintrycket man får av whiskyn och upplevelsen av att förtära denna.

Vad ska man blanda whisky med?

Whisky kan både drickas som det är, blandat med någon annan dryck eller tillsammans med is eller vatten. Hur man föredrar det beror lite på vilken typ av smakupplevelse man vill ha av whiskyn. Att tillsätta någonting till drycken kan både framhäva och dölja dess smak.

Genom att blanda med exempelvis andra drycker kan smaken förändras då den kombineras med ytterligare smaker. Samtidigt kan whiskyns aromer och nyanser framhävas genom att blandas med is eller vatten, då detta gör att smakämnen i drycken frisläpps. När alkoholhalten är hög i en dryck hålls också estrar instängda, vilket gör att vissa menar att drycken inte kommer till sitt fulla uttryck och kan uttrycka sin fullständiga potential.

Att påverka whiskyns smak genom att tillsätta någonting – eller genom att låta bli att göra det – innebär inte att whiskyn kommer smaka bättre eller sämre, då detta är någonting individuellt. Däremot är det ett faktum att smaken påverkas.

Med vem dricker man whisky?

En sak som ofta kan vara väldigt viktig för en del när det gäller whisky är i vilket sällskap det görs, och i vilken miljö. En trivsam miljö kan göra att det allra mesta som ryms däri blir lite finare än det hade varit i ett annat sammanhang, på samma sätt som en otrevlig miljö kan försämra även det allra bästa. Av den anledningen rekommenderas det att hitta ett sammanhang som man trivs i och där det finns människor vars sällskap man vill befinna sig i, för att på så sätt kunna nå en så positiv whiskyupplevelse som möjligt tillsammans.

Allmäntillståndet

En sak som är både fundamental och otroligt viktig att ha i åtanke när det kommer till att dricka whisky är hur ens allmäntillstånd är; hur vi mår, hur vår livsstil har varit under dagen, om vi ätit och druckit ordentligt, hur gamla vi är, hur vana vi är vid att dricka alkohol och liknande. Hur vi upplever whisky beror, som tidigare nämnts, inte enbart på drycken i sig, utan påverkas av såväl yttre som inre faktorer. Whisky kan smaka på ett sätt om vi exempelvis inte har ätit på hela dagen, och på ett annat sätt om vi har ätit regelbundet, på samma sätt som whisky kan upplevas på olika sätt beroende på om vi mår bra eller dåligt och liknande.

Det kan också påverkas av exempelvis vad vi har ätit under dagen. Om vi i närtid har ätit mat som varit kryddstark kan det göra att whiskyn upplevs som starkare, då vår tunga och våra slemhinnor i munnen redan har utsatts för hetta, jämfört med om vi har ätit smaklös mat och sedan dricker whisky efteråt. Vissa rekommenderar därför att försöka ha så neutrala smaklökar, som utsatts för så lite påverkan som möjligt under dagen, om man vill ha en så rik upplevelse av whiskysmakerna som möjligt.

© 2019 whiskyprovning.nu